Thành kính phân ưu cụ ông Pháp Danh Nguyên Định thế danh Nguyễn Đình Tâm

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân phụ của Phật tử Nguyên Lượng Nguyễn Thị Đan Thanh thành viên Ban Giám Hiệu Trường Việt Ngữ
Là cụ ông Pháp Danh Nguyên Định
thế danh Nguyễn Đình Tâm
Sinh năm Nhâm Tý
Mất lúc 04g00 tại bệnh viện Berlin, Đức Quốc . ngày 04.07.2023( nhằm 17.05.Quý Mão)
Đại Thọ: 101 tuổi

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng, Trường Việt Ngữ Khuông Việt Liên Hoa thành kính phân ưu cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Ông vãng sinh Cực Lạc.