Thành kính phân ưu cụ bà Trương Thị Long

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn chị Dâu của Hoà Thượng
Là cụ bà Trương Thị Long 
Sinh năm 1935
Đại hạng lúc 21g00 ngày 17.11. Nhâm Dần tại tư gia, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Việt Nam
Hưởng Thọ: 87 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng Sư Phụ nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.