Thành Kính Phân Ưu Cụ bà NGUYỄN THỊ HAI PD Diệu Hảo

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhận được tin buồn nhạc mẫu của Đaọ hữu cựu Chi Hội Trưởng Chi Hội Telemark pháp danh Minh Đức Nguyễn Thanh Hồng là Phật tử

NGUYỄN THỊ HAI

Pháp danh Diệu Hảo

Sinh ngày 26.02.1926 (Bính Dần), vì tuổi cao sức yếu, mất tại tư gia Sài Gòn, Việt Nam lúc 9g30 sáng ngày 25.08.2021 (nhằm 18.07.Tân Sửu), hưởng thọ 96 tuổi.

Thay mặt Giáo Hội và bổn tự thành kính chia buồn cùng gia đình Đaọ hữu, nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.