Thành Kính phân ưu cụ bà Lê Thị Ô Pháp Danh Phước Sào

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân mẫu của Đh. Huỳnh Thị Gái, Danh và Huỳnh Văn Mỹ
Là cụ bà Lê Thị Ô Pháp Danh Phước Sào
Sinh năm 1937 (Đinh Sửu)
Đại hạng lúc 08g35 ngày 20. Tháng Giêng. Quý Mão tại bệnh viện Drammen
Hưởng Thọ: 86 tuổi
Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.