Thành Kính Phân Ưu cụ bà Diệu Hương Nguyễn Thị Thiệt

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn thân mẫu của Phật tử Như Hiệp Trần Thị Hòa

Là Cụ Bà Phật tử
Diệu Hương Nguyễn Thị Thiệt
Sinh năm Giáp Thân
Quá vãng lúc 12g10 sáng ngày 20.07.2022 (nhằm 22.06.Nhâm Dần) tại Việt Nam
Thọ: 79 tuổi

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.