Những Ngày Lễ Trong Năm 2021 – Tân Sữu

Chương trình Sinh hoạt tháng 11

Dược Sư Thất Châu 30.10-06.011.

Chủ nhật 07.11 tại Liên Hoa
10g00: Lễ hằng tuần
11g30: Thọ Trai
12g00-16g00: Phát hành thức ăn
13g00-16g00: Trường Việt Ngữ

Chủ nhật 14.11 tại Liên Hoa
10g00: Lễ hằng tuần
11g30: Thọ Trai
12g00-16g00: Phát hành thức ăn
13g00-16g00: Trường Việt Ngữ

Thứ năm 18.11 Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

Thứ bảy 20.11
Huân Tu Tịnh Độ – Rằm Hạ Nguyên
10g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
12g00: Thọ Trai
13g30: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
15g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ – A Di Đà
17g30: Cúng Thí Thực
19g00: Thọ Trai

Chủ nhật 21.11 tại Liên Hoa
10g00: Lễ hằng tuần
11g30: Cúng dường Trai Tăng
12g00-16g00: Phát hành thức ăn
13g00-16g00: Trường Việt Ngữ

27, 28.11 Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

Tháng 10
Thứ sáu – chủ nhật từ ngày 01.10-03.10 Khoá học konfirmasjon

Chủ nhật ngày 3
10g00: Cúng dường Tam Bảo – Tiến Linh
11g30: Thọ trai

Thứ ba ngày 5 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

Ngày 09 tại Liên Hoa
11g00: Khoá Lễ Kỳ An

Ngày 10 tại Liên Hoa
10g00: Cúng dường Tam Bảo – Tiến Linh
11g30: Thọ trai
13g00 -16g00: Trường Việt Ngữ

Thứ sáu – chủ nhật từ ngày 16.10-17.10 Khoá học konfirmasjon
Ngày 17 tại Liên Hoa

10g00: Cúng dường Tam Bảo – Tiến Linh
11g30: Thọ trai
13g00 -16g00: Trường Việt Ngữ

Ngày 19 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

Ngày 23 tại Huân tu Hoa Hoa Đăng Cúng Dường Quan Thế Âm

Từ 09 -18: Tụng Kinh Pháp Hoa Trọn bộ
19g00: Thọ Trai
20g00: Cúng Hoa Đăng

Chủ nhật ngày 25 tại Liên Hoa
10g00: Cúng dường Tam Bảo – Tiến Linh
11g30: Thọ trai

13g00: Cúng Hoa Đăng Trường Việt Ngữ

Thứ bảy, chủ nhật 30,31 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa
(có chương trình riêng)

 


Tháng 8

Thứ bảy ngày 21: Huân Tu Tịnh Độ Báo Ân
Chủ nhật ngày 22:Tự Tứ – Mãn Hạ
Ngày 28,29 Thọ Bát

Tháng 9
Thứ bảy ngày 04 Trung Thu – Vía Địa Tạng
Chủ nhật ngày 05 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
Thứ hai ngày 06: 17g Sám Hối Khuông Việt
Chủ nhật ngày 12: 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
Chủ nhật ngày 12: 10g30 Tiến Linh Liên Hoa
25, 26: Thọ Bát LH

Đại Lễ Phật Đản

Thứ bảy ngày 05.06.2021

KTHPP 36
Từ ngày 01.08 đến 06.08.2021

Đại Lễ Vu Lan ngày 07.08.2021

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 3

Ngày 12.03: 17g00 Sám Hối tại Chùa Khuông Việt (nếu lúc đó chính phủ cho phép max 25 người, hiện giờ chỉ được 10 người)
18g00: Thuyết Pháp

Ngày 13.03 Phát hành thức ăn
Ngày 14.03: tại Liên Hoa
10g30 Tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
Ngày 20 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ LH max 50

Ngày 26.03
17g00 Sám Hối  Chùa Khuông Việt max 25
18g00 Thuyết Pháp

Ngày 27.03
Phát Hành thức ăn – Thọ Bát trong ngày (max 35)
Ngày 28
10g30 tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu
11g30 Thuyết Pháp