Chương Trình Phật Sự Kỷ Hợi 2019

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 10, 11 và 12

THÁNG 10
Chủ Nhật ngày 06 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh

Chủ Nhật ngày 13 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Sám Hối
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Pháp Hội Quan Âm tại Liên Hoa từ 18 đến 20.10.2019 có chương trình riêng.

Chủ Nhật ngày 27 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Sám Hối
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

THÁNG 11
Chủ Nhật ngày 03 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Pháp Hội Dược Sư tại Liên Hoa từ 09 đến 10.11.2019 có chương trình riêng.

Chủ Nhật ngày 17 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Thọ Bát Quan Trai ngày 23 và 24 tháng 11 có chương trình riêng

THÁNG 12
Chủ Nhật ngày 01 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà từ ngày 06 đến 08.12.2019 (có chương trình riêng)

Thứ hai ngày 09 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g15: Thọ Trai

Chủ Nhật ngày 15 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Khoá Tu Học Thanh Thiếu Nhi từ 25 đến 30.12

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 8 và 9

Thứ tư ngày 14 tại Liên Hoa
18g00: Sám Hối

Thứ năm ngày 15 tại Liên Hoa
09g30: Bố Tát (Chư Tăng Ni)

Thứ Sáu ngày 16 tại Liên Hoa
09g30: Tự Tứ (Chư Tăng Ni)

Chủ nhật ngày 18 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Tiến Linh

Chủ nhật ngày 25 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Tiến Linh

Thứ năm ngày 29 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Tháng 09
Chủ nhật ngày 01 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Tiến Linh

Chủ nhật ngày 08 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Tiến Linh

Thứ năm ngày 12 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Thứ bảy ngày 14 Đêm Hội Trăng Rằm tại Liên Hoa
10g30: Tụng Kinh – Cúng Ngọ
11g30: Tiến Linh
12g00 – 14g00: Chương Trình Thiếu Nhi
15g00 – 17g00: Chương Trình Ca Nhạc

Chủ nhật ngày 22 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Tiến Linh

Ngày 28, 29 Thọ Bát Quan Trai Giới tại Liên Hoa (có chương trình riêng)

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 5 và 6. 2019
Tháng 5
Thứ bảy ngày 4.05

17g00: Sám Hối

Thứ Chủ nhật ngày 12 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Tiến Linh

Thứ Bảy, Chủ Nhật ngày 18, 19 Đại Lễ Phật Đản tại Liên Hoa Đạo Tràng
06g00: Công Phu Sáng
08g00: Tảo thực
10g30: – Quy Y Tam Bảo- Tiến Linh
11g30: Cúng Dường Trai Tăng
13g30: Chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản P.L 2563
15g00: Lễ Dục Phật
15g30: Thọ Trai
16g00: Văn nghệ mừng Đại Lễ Phật Đản P.L 2563
18g00: Hoàn mãn

Chủ Nhật ngày 19.05
09g30: Tác Pháp An cư
13g00: Lễ Tắm Phật cho các em Trường Việt Ngữ tại Khuông Việt
16g00: Lễ Phật Đản của Tổng Hội tại Karma Tashi Ling

Ngày 25 và 26 tại Liên Hoa Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

Tháng 6
Chủ nhật ngày 2 tại Khuông Việt
14g00: Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh – Thọ Trai

Chủ nhật ngày 9 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh – Thọ Trai

Chủ nhật ngày 16 tại Liên Hoa
Trì Tụng Kinh Pháp Hoa từ 09g-19g

Ngày 29 và 30 tại Liên Hoa
Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

 

Lịch Sinh Hoạt Tháng 3 và 4
Tháng 3

Thứ bảy ngày 2 tại Liên Hoa
11: 00: Tụng Kinh Cầu Siêu – Cúng Ngọ
12g00: Tiến linh

Chủ nhật ngày 3 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp

Thứ 4 ngày 6 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhật ngày 10 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp

Thứ Tư ngày 20 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Từ 22 đến 24 Pháp Hội Quan Âm tại Liên Hoa

Chủ nhật ngày 31 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp

Tháng 4
Thứ 5 ngày 4 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhật ngày 7 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp

Từ 15 đến 21 Tham dự KTHPP tại Kristiansand

27 và 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Ghi chú: Năm nay lịch quốc nội tháng Giêng thiếu, tháng 2 đủ. Lịch Vạn Niên tháng Giêng đủ, tháng 2 thiếu. Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng dùng lịch Vạn Niên.

Lịch Sinh Hoạt tháng 1 và 2. Năm 2019
Thứ bảy Ngày 5,
17g00 Sám Hối tại Khuông Việt

Chủ nhật Ngày 6
14g00 – 16g30: Huân tu tại Chùa Khuông Việt

Từ ngày 08 đến 27 Kiết Đông tại Liên Hoa

Chủ nhật ngày 13 tại Liên Hoa
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Cúng linh

Ngày 19, 20 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa (có chương trình riêng)

Thứ bảy ngày 26 Tất Niên, Lễ tưởng niệm T.T Thích Quán Không, H.T Thích Tường Nguyện, Sa Di Ni Thích Viên Trí và hiệp kỵ chư hương linh nhập tự, ký tự và tùng tự tại Liên Hoa

11g30: Cúng ngọ, Lễ tưởng niệm và tiến Linh.
12g30: Mừng Chư Tăng Giải Đông và Tiệc Tất Niên,

THÁNG 2

Thứ bảy ngày 2
Trì Tụng Kinh Pháp Hoa từ 09g00 đến 18g00 tại Liên Hoa

Chủ nhật ngày 3
Cây Mùa Xuân Trường Việt Ngữ Khuông Việt từ 13g00 đến 16g00 tại trường Sandbekken.

Thứ hai ngày 4 (nhằm 30 tháng Chạp, năm Mậu Tuất)
ĐÓN GIAO THỪA VÀ MỪNG NĂM MỚI tại Liên Hoa
18g00: Sám Hối
19g15: Thọ trai, hát karaoke, lotte,
22g30: Lễ Đón Giao Thừa

Tết Nguyên Đán từ 5 đến 7.02 nhằm Mồng Một đến Mồng Ba Tết
Tại Liên Hoa Đạo Tràng
10g30: Tụng Kinh Di Lặc – Cúng Ngọ – Tiến Linh

Tại Chùa Khuông Việt
17g00: Tụng Kinh Dược Sư
18g30: Dùng tối

Thứ bảy ngày 16.02 (Rằm Thượng Nguyên) tại Liên Hoa Đạo Tràng
11g00: Dâng Sớ Cầu An
12g30: Thọ trai
14g00 Thuyết Pháp
15g00: Cúng thí thực
16g30: Thọ trai hoàn mãn


Chương Trình Phật Sự Kỷ Hợi 2019
tại Chùa Khuông Việt và Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 01
Thứ Hai ngày 7 đến Chủ nhựt ngày 27 Kiết Đông
Ngày 19, 20 Thọ Bát Quan Trai
Ngày 26 Tất Niên, Hiệp Kỵ, Mừng chư Tăng giải Đông

Tháng 02
Ngày 02 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ
Ngày 03 Mừng Xuân Trường Việt Ngữ
Thứ Hai Ngày 04 Đón Giao Thừa tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 16 Rằm Thượng Nguyên tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên

Tháng 03:
Thứ bảy ngày 16 Lễ Vía Quan Thế Âm tại Liên Hoa
Ngày 30, 31 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 04
Thứ bảy ngày 13 đến ngày 20 Khoá Tu Học Phật Pháp tại Kristiansand
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 05
Thứ bảy ngày 18 Đại Lễ Phật Đản P.L 2563 tại Liên Hoa
Ngày 25, 26 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 06
Chủ nhựt ngày 16 Tụng Kinh Pháp Hoa tại Liên Hoa
Ngày 29, 30 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 07
Thứ hai ngày 15 tháng 7 đến Thứ 6 ngày 16 tháng 8 Kiết Hạ
Thứ sáu, bảy, và chủ nhật ngày 19, 20, 21 Lễ Hội Quan Thế Âm
Ngày 27, 28 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 08 
Thứ sáu ngày 02 đến thứ sáu ngày 09 Khoá Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 34 tại Liên Hoa
Thứ bảy ngày 10 Đại Lễ Vu Lan tại Liên Hoa 
Thứ bảy ngày 17 Tuyên đọc sớ kỳ siêu, Thí Thực
Ngày 24, 25 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 09:
Thứ bảy ngày 14 Đêm Hội Trăng Rằm tại Liên Hoa
Ngày 28, 29 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 10:
Thứ bảy và chủ nhựt ngày 26 và 27 Vía Quan Âm, Thọ Bát.

Tháng 11
Ngày 09, 10 Pháp Hội Dược Sư và Lễ Hạ Nguyên
Ngày 23, 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đ

Tháng 12
Thứ sáu, bảy và chủ nhựt ngày 13, 14 và 15 Pháp Hội A Di Đà
Từ thứ tư ngày 25 đến thứ hai ngày 30 Khoá Tu Học Thanh Thiếu

Tháng 01.2020
Từ ngày 06 đến 20 Khoá Kiết Đông Chư Tăng Ni

Chương trình còn tuỳ nghi thay đổi và cập nhật 2 tháng 1 lần, qua trang web của khuongviettu.com và facebook