Phật Tử Sống Dũng Tiến và Kiên Trì Trên Con Đường Đạo

PHẬT TỬ SỐNG DŨNG TIẾN VÀ KIÊN TRÌ TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẠO.
Người tu học Phật Pháp phải có lòng nhẫn nại và kiên trì, như Bồ Tát Vô Trước lúc còn tu học tại núi Kê Túc. Ngài tu 6 năm, 10 năm thậm chí là cho đến 20 năm mà một giấc mộng đẹp cũng không có, cuối cùng vạn niệm đều đoạn diệt ngài hạ sơn và sinh khởi bi tâm mới gặp được Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta là hạng phàm phu tục tử nghiệp trọng phúc khinh thì khỏi nói rồi. Một mai trong quá trình tu tập bạn sinh bệnh và không kiểm soát được quá trình luyện tập, thì cũng đừng bao giờ cho rằng con đường tu tập của mình không thành tựu hoặc là buôn tâm oán trách Tam Bảo, mà phải biết ” Nếu đúng là sự gia trì chân thật của Phật Pháp là làm những ác nghiệp trong kiếp tới được thành thục trong khiếp này. Như trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: ” Nghiệp ác của quá khứ, sẽ đọa và ác đạo, nhờ phước lực tu tập của kiếp này làm tiêu trừ tội nghiệp của kiếp trước.”
Vô Cấu Quang Tôn Giả

Tích truyện Vô Trước Bồ Tát phát Tâm.

VôTrước tu kín trong động ở núi Chân Chim để tìm Thầy Maitreya học đạo. Suốt ba năm tu luyện trong động, nhưng Vô Trước không hề thấy được một dấu hiệu khả quan nào , và điều đó đã làm cho Ngài chán nản . Suy ngĩ như thế ,Ngài vội bỏ hang động ra đi. Khi vừa bước ra, Ngài liền gặp một ông già đang mài thanh sắt lớn làm kim. Ngài hỏi : Ông làm cái gì vậy ? Ông lão đáp kệ trả lời :

” Khi một người tu tập ,rèn luyện nội tâm,
Thì không có điều gì mà không thành tựu,
Cho dù núi non có trở thành các bụi,
Sức mạnh của tâm thức sẽ vượt qua tất cả”.

Nghe xong bài kệ,tâm Ngài trở nên tươi tỉnh ,phấn chấn, và Ngài quyết định trở lại hang động để tu tập .Thế rồi, ba năm trôi qua , Ngài cũng không tìm thấy được điều gì, trong lòng buồn phiền ,Ngài lại bỏ hang động ra đi. Lúc ấy Ngài chợt thấy ảnh tượng của những giọt nước đang sói mòn vách đá trong hang động, bỗng dưng tâm Ngài bừng tỉnh; rồi Ngài trở lại hang tu tập.Một lần nữa, ba năm lại trôi qua, giờ đây trước mắt Ngài đầy dẫy nỗi ưu phiền,Thầy Maitreya vẫn biền biệt tung tích.Ngài bèn bỏ hang động ra đi. Lúc ấy ,Ngài lại thấy ảnh tượng của một vách đá bị sói mòn bởi những cánh chim bay, tâm thức Ngài bỗng dưng định tỉnh, và quyết chí trở lại hang đá tu tập. Thế rồi , ba năm nữa lại trôi qua, buồn phiền và chán nản lại kéo về trong tâm thức , rồi Ngài lại từ giả ra đi. Nhưng lần này, khi vừa bước ra khỏi hang đá,Ngài lại gặp một con chó sói tội nghiệp đang nằm dài , quằn quại.Phần nữa thân sau của nó thì đang lỡ lói bởi sự gặm nhắm của côn trùng, phần nữa thân trước của nó thì phều phào rên rĩ .Nhìn thấy cảnh đó bỗng nhiên tình thương thống thiết của Ngài trào dâng một cách phi thường ; và Ngài bèn tìm cách cứu giúp nó.Lúc đó , Ngài nghĩ rằng , ta nên cắt bớt thịt của mình, rồi dùng nó để dời những côn trùng đang gặm nhắm trên thân con cho sói tội nghiệp này. Ngài liền đi mượn một con dao và tự tay cắt thịt của Ngài. Thịt đã cắt xong, nhưng vì sợ rằng, nếu lấy tay mà bắt những côn trùng thì sẽ làm chúng chết , và làm cho con chó sói càng đau đớn thêm. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Ngài quyết định dùng chính cái lưỡi của mình để liếm những côn trùng ra khỏi những chỗ bị lở trên thân con chó sói .Trong lúc Ngài vừa liếm vào vết lở, thì bỗng dưng Bồ Tát Maitreya ( Di Lạc ) xuất hiện.

-Vô Trước liền hỏi:

” Con đã tu tập qúa lâu trong hang đá để chờ Ngài, nhưng tại sao không hề thấy một dấu hiệu nào của Ngài ? ”

-Bố Tát đáp:

“Ta đã ở trong đó từ lúc ban đầu, nhưng do tâm thức của ngươi bị ngăn che bởi các dục vọng ,ưu phiền nên ngươi không nhìn thấy ta đó thôi. Nay do ngươi phát khởi một tình thương vô bờ nên mọi chướng ngại trong tâm thức của ngươi đã băng tiêu, vì thế mà ngươi thấy ta “.

Bấy giờ Vô Trước cầu xin Bồ Tát truyền pháp tu hành, Bồ Tát bảo Vô Trước hãy nắm lấy tà áo của Ngài , rồi họ cùng bay lên cung trời Tushita ( Đâu Suất ). Trên cung điện nhà trời ,Vô Trước ở lại một buổi sáng để học đạo, lúc trở về trần gian mới hay rằng , mình đã ở trên cung trời 53 năm rồi.

Sưu Tầm


Bài Cùng Thể Loại