Thành Kính Phân Ưu Cụ bà Đinh Thị Xuân Giáng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy. Nhận được tin buồn hiền thê của Đạo Hữu Đoàn Văn Tánh là

Phật tử Đinh Thị Xuân Giáng sinh 02.07.1949 từ trần ngày 23.04.2019 tại Skesmotun Bo og behandlingsenter. Hưởng thọ 71 tuổi.

Lễ An Táng được cử hành lúc 10g00 ngày 29.04.2019 tại Stalsberghagen Kapell.

Adressen er: Øvre Rælingsveg 1, 2005 Rælingen.
Thay mặt Tăng Ni thành kính phân ưu cùng gia đình, nguyện cầu Hương Linh Bà sớm vãng sinh lạc cảnh.


Tin Khác