Những Ngày Lễ Trong Năm 2022 – Nhâm Dần

SINH HOẠT THÁNG 10, 11 VÀ 12.2022

THÁNG 10
Thứ bảy ngày 08 Huân Tu – Vía Quan Thế Âm Bồ Tát
09g00: Trì Chú Đại Bi
10g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai
13g30: Thuyết Pháp
15g00: Trì Chú Đại Bi
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Thọ Trai

CHỦ NHẬT NGÀY 9
10g00: Tiến Linh
11g30: Thọ Trai
14g00: Sám Hối
15g00: Thuyết Pháp

THỨ HAI NGÀY 24 tại Khuông Việt
Sám Hối tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

29, 30.10 Thọ Bát – Huân Tu Dược Sư (có chương trình riêng)

THÁNG 11
Chủ nhật ngày 06
10g00: Tiến Linh
11g30: Thọ Trai

THỨ HAI NGÀY 07 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

CHỦ NHẬT NGÀY 13
10g00: Tiến Linh
11g30: Thọ Trai

CHỦ NHẬT NGÀY 20
10g00: Tiến Linh
11g30: Thọ Trai

THỨ TƯ NGÀY 23 tại Khuông Việt

17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

THÁNG 12
CHỦ NHẬT NGÀY 04
10g00: Tiến Linh
11g30: Thọ Trai

THỨ TƯ NGÀY 07 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

THỨ SÁU, BẢY, CHỦ NHẬT 16,17,18 HUÂN TU TỊNH ĐỘ – VÍA A DI ĐÀ
(có chương trình riêng)

THỨ NĂM NGÀY 22 tại Khuông Việt

17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp

CHỦ NHẬT NGÀY 25.12 đến 01.01 KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP
(Có chương trình riêng)

Chương trình sinh hoạt tháng 8, 9
Thứ sáu ngày 26 Sám hối tại Liên Hoa
17h30
Thứ bảy, chủ nhật ngày 27, 28.08 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa
Ngày 27
10g30: Vân tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
13g00: chấp tác
15g00: Thủy Sám
17g30: Thủy Sám
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật Ngày 28.08
05g30: Thức chúng
06g00: Lăng Nghiêm – Sám hối
07g30: Tảo Thực
08g30: Trà Đàm
10g30: Thủy sám, cúng ngọ, tiến linh và xả giới
11g30: Thọ trai
12g30: Chấp tác
13g00: Hoàn mãn

Thứ 6 ngày 09.09 Sám Hối lúc 17g30 tại Liên Hoa

Thứ 7 ngày 10.09
12g00-15g30: Đêm Hội Trăng Rằm
16g00-17g00 : Lễ Hoa Đăng – Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

Thứ 7 ngày 24.09 Trì Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ
Chủ nhật ngày 25.09
10g00 – 12g00: Lễ konfirmasjon
13g30: Sám Hối – tiến Linh

 

 • Tiệc Chay Gây Quỹ Kiến Tạo Bảo Tháp ngày 02.04.2022
 • Đại Lễ Phật Đản PL 2566
  Thứ bảy ngày 14.05.2022
 • Tác Pháp An Cư 16.06
 • KHPP kỳ 37
  Từ 30.07 đến 06.08.2022
 • Đại lễ Vu Lan 07 08.2022
 • Đêm Hội Trăng Rằm ngày 10.09.2022
 • KTHPP Mùa Đông
  Từ 25.12 đến 01.01.2023

Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 2, 3

26,27.02 Thọ Bát Quan Trai LH
27.02 10g00 Thủy Sám, Cúng Dường Tam Bảo, Tiến Linh
02.03 17g00 Sám Hối tại KV
06.03 10g00 Cúng Dường Tam Bảo – Tiến Linh LH
13.03 10g00 Cúng Dường Tam Bảo – Tiến Linh LH
16.03 17g00 Sám Hối tại KV
26,27 Thọ Bát Quan Trai LH
27.03 10g00 Thủy Sám, Cúng Dường Tam Bảo, Tiến Linh


Chương Trình Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
1. Thứ bảy ngày 29.01.2022 (27 Tết) từ 10g00 đến 16g00 CHỢ TẾT NHÂM DẦN 2022 tại Liên Hoa (phát hành ẩm thực tại chỗ và online, có chương trình riêng)
17g30: Tụng Kinh cuối năm – Lễ Tất Niên

2. Chủ nhật ngày 30.01.2022 (28 Tết) 10g00 tại Liên Hoa
Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức – quý hương linh thờ tại Chùa
13g00-16g00: Trường Việt Ngữ

3. Thứ hai ngày 31.01.2021 (29 Tết – Giao Thừa) tại Liên Hoa
17g30 Sám Hối
19g00: Thọ Trai – Hát cho nhau nghe – lotto
22g00: Lễ Vía Di Lặc – Đón Giao Thừa Nhâm Dần 2022
(Có chương trình riêng)

4. Thứ ba ngày 1.02.2022 Mùng Một Tết – Nhâm Dần
Tại Liên Hoa
11g00: Khai Kinh Di Lặc – Cúng Tam Bảo – Tiến linh
Tại Khuông Việt
17g00: Tụng Kinh Di Lặc

5. Thứ bảy ngày 05.02.2022 – 12.02.2022 tại Liên Hoa
Dược Sư Thất Châu (có chương trình riêng)

6. Chủ nhật ngày 06.02 13g00 TẾT TRƯỜNG VIỆT NGỮ

7. Thứ bảy ngày 12.02.2022 RẰM THƯỢNG NGUYÊN – HỘI XUÂN (có phát hành thức ăn chay) tại Liên Hoa
10g00: Dâng Sớ Cầu An
13g00: Văn Nghệ – Lotto

 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính mời quý Phật Tử dành thời gian về Chùa làm công quả và Sám Hối thứ bảy – chủ nhật ngày 15, 16.01.2022

Tại Liên Hoa 16.01.2022
10g00: Cúng Dường Tam Bảo Bảo – Tiến Linh
13g00 – 16g00: Trường Việt Ngữ
16g30: Sám Hối

Tại Khuông Việt
Tổng vệ sinh trang trí Tết thứ bảy và chủ nhật nhật
14g30: Sám Hối

Kính Thông Báo
KV – Liên Hoa


Liên Hoa ngày 02.01.2021
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Đạo hữu Phật Tử,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội cây Bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại. Chính từ sự kiện này, con đường giải thoát và giác ngộ được khai mở, nếp sống từ bi và trí tuệ được thiết lập, sự an lạc giải thoát lan tỏa khắp nơi trên thế giới.

Để kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo PL 2565 – DL 2022 . Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng tổ chức khóa Trì tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ vào ngày

thứ bảy 08.01.2022 ( nhằm 06.12.Tân Sửu)
09g00 – 12g00: Quyển 1,2 và 3
12g15: Thọ Trai
13g30 – 15g30: Quyển 4, 5
16g00 – 18g00 Quyển 6, 7
18g30: Thọ Trai – Hoàn Mãn

Kính mời quý Phật Tử thu vén thời gian đăng kí về tham dự. Kính chúc quý vị và quý quyến một năm mới vạn sự cát tường, tuỳ tâm mãn nguyện, bồ đề tâm tăng trưởng.

Thông Báo thay Thư mời
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ