Nga Mi Sơn Hoa Tạng Tự

Nga Mi Sơn Hoa Tạng Tự

Chùa Hoa Tạng có vào thời Đông Hán và lúc bấy giờ tên là Phổ Quang điện, về sau được đổi thành Nguyên Tướng tự. Rồi sang đời nhà Minh bởi vì ở nơi cao nhất của chùa có xây thêm Phật điện Phổ Hiền với tượng bằng đồng nên tục gọi là Đồng điện. Nhưng vì trên đỉnh điện có đắp vàng thật nên chùa lại có thêm một tên nữa là Kim Đỉnh.

Đồng điện và chùa Hoa Tạng đều bị hủy trong một trận hỏa không rõ vào năm nào, nhưng ngôi chùa bây giờ là được phỏng theo nguyên kiểu chùa trước đây mà xây lại vào năm 1986 đến năm 1989. Và hiện nay ở gần chùa trên Kim Đỉnh có một pho tượng Thập Phương Phổ Hiền cao 48 mét. Pho tượng Bồ Tát Phổ Hiền bằng đồng, bên ngoài đắp vàng này có mười đầu, được chia thành ba tầng, thân ngài ngồi rất tự tại trên đài sen và cưỡi bốn con voi lớn.

Một bên của chùa Hoa Tạng là Ngọa Vân am, và bên trái của am là Đổ Quang đài, từ đài đó có thể nhìn thấy được bốn kỳ quan lớn của Kim đỉnh.

Ngọa Vân am là do hòa thượng Tánh Thiên ở chùa Hoa Tạng xây vào đời Minh Gia Tịnh. Về sau bị lửa thiêu hủy, đến đầu đời Thanh được thiền sư Khả Văn trùng tu. Bên trong am ngoài phòng ăn và phòng khách chỉ có một điện nhỏ thờ Ngài Quan Âm và một điện thờ Phật bằng ngọc cao 1,2 mét do các Phật tử Miến Điện cúng dường vào tháng 7 năm 1989. Gần am có suối Tỉnh Lạc, nước suối có thể cung cấp cho ngàn người uống dùng, nhưng có một thời gian bị khô cạn, nghe nói sau khi chúng tăng ra đó tụng kinh xong thì nước suối chảy đầy trở lại.  Do vì am nằm rất cao trên núi, cách mặt biển đến 3065 mét, suốt năm mây thường giăng quanh và am như đang nằm an nhiên trên mây nên đuợc gọi là Ngọa Vân.