Lịch trình sinh hoạt Tháng 1 và 2

Lịch trình sinh hoạt Tháng 1 và 2

Lịch trình sinh hoạt Tháng 1 và 2

Tháng 1.
Huân Tu Tịnh Độ (Chùa Khuông Việt)
Thứ sáu ngày 01.01.2016.
15h30: Thuyết Pháp (Thầy Hoằng Khai)
17h00: Tụng kinh sái tịnh phẩm vật dâng cúng Đức Phật A Di Đà
(H.T Phượng Trượng và đại chúng)
18h30: Đốt pháo hoa cúng dường Đức Phật A Di Đà và Mừng năm mới 2016
19h00: Liên Hoan Mừng Năm Mới 2016
21h30: Tu Quán Tưởng về cảnh giới Cực Lạc (Thầy Quán Tung)
23h00: Chỉ tịnh

Thứ bảy 02.01.2016
05h30: Thức chúng
06h00: Công phu khya
07h30: Dùng sáng tự túc
09h00: Thuyết Pháp (Thầy Chúc Nhuận)
10h30: Vô Lượng Thọ Kinh quyển thượng
12h00: Dùng trưa
14h00: Trì danh niệm Phật (Sư cô Viên Hạnh hướng dẫn)
15h00: Thuyết Pháp (Thầy Chúc Nhuận)
17h00: Vô Lượng Thọ Kinh quyển hạ
18h30: Dùng tối
20h00: Cúng Hoa Đăng (Thầy Hoằng Khai và đại chúng)
21h30: Tu Quán Tưởng (Thầy Quán Tung)
23h00: Chỉ Tịnh

Chủ Nhựt ngày 03.01.2016
05h30: Thức chúng
06h00: Công phu sáng
07h30: Dùng sáng
09h00: Thuyếp Pháp (Thầy Hoằng Khai)
11h30: Lễ Tưởng Niệm Cố T.T Thích Quán Không (H.T Phương Trượng và đại chúng)
12h30: Cúng Dường Trai Tăng
13h30: Hoàn mãn

Chủ nhựt ngày 10.01.2016
14g00: Sám hối (Chùa Khuông Việt)
15g15: Thuyết pháp (Thầy Viên Ngộ) (Chùa Khuông Việt)
17g00: Trưởng lão Thích Nhất Chân (Liên Hoa)

Ngày 17.01.2016
14g00: Tụng kinh (Chùa Khuông Việt)
15g15: Thuyết pháp (Thầy Viên Tánh) (Chùa Khuông Việt)
17g00: Trưởng lão Thích Nhất Chân (Liên Hoa)

Ngày 24.01.2016
14g00: Tụng kinh
15g15: Thuyết pháp (Thầy Viên Ngộ) (Chùa Khuông Việt)
17g00: Trưởng lão Thích Nhất Chân (Liên Hoa)

Pháp Lạc Cây Mùa Xuân Bính Thân 2016
từ ngày 30.01 đến 05.02.2016
(Chùa Khuông Việt)

Thứ bảy ngày 30.01.2016
15g30: Khai thị của H.T Phương Trượng
17g00: Thầy Viên Ngộ
18g30: Tiệc Tất Niên

Chủ nhựt ngày 31.01.2016
14g00: Tụng kinh
15g30: Thuyết pháp (Thầy Quán Tung)
17g00: Thuyết Pháp Trưởng Lão Thích Nhất Chân

Ngày 02.02.2016
17g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Ngộ
18g30: Thuyết Pháp Trưởng Lão Thích Nhất Chân

Ngày 03.02.2016
17g30: Thầy Quán Tung
18g30: Thuyết Pháp Trưởng Lão Thích Nhất Chân

Ngày 04.02.2016
17g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Dũng
18g30: Thuyết Pháp Trưởng Lão Thích Nhất Chân

Ngày 05.02.2016
17g30: Thuyết Pháp Thầy Viên Tường
18g30: Thuyết Pháp Trưởng Lão Thích Nhất Chân

Chủ nhựt ngày 07.02
Tổ chức Tết cho các em Trường Việt Ngữ từ 13g00 đến 14g00 tại trường Sandbekken Ungdomskole.

Đón Giao Thừa và Vía Di Lặc Tôn Phật Chủ Nhật ngày 07.02.2016 (29 tháng Chạp Bính Thân):
17 giờ 00 – Sám Hối.
18 giờ 00 – Lễ Thỉnh Chư Tiên, Hương Linh.
19 giờ 00 – Dùng cơm tối
20 giờ 00 – Các trò chơi và hát với nhau
23. giờ00 – Lễ Vía Di Lặc và Đón Giao Thừa.
24 giờ 00 – Đạo từ của HT. Thích Trí Minh.
– Hái lộc Xuân và tiệc trà đầu năm.

Tết Nguyên Đán Thứ Hai ngày 08/02/16 (mồng Một Tết Bính Thân)
10.30 giờ – Tụng Kinh Di Lặc Hạ Sinh
11.00 giờ – Cúng Ngọ và Tiến Linh.
17.00 giờ – Khai Đàn Dược Sư.
19.00 giờ – Thuyết Pháp H.T Thích Trí Minh

Pháp Hội Lương Hoàng Sám và tuyên sớ cầu an đầu năm đợt một từ thứ bảy 13.02 đến chủ nhật 14.02.2016 (có chương trình riêng)

Chủ nhựt, 21.02.16 (14, tháng giêng, Bính Thân) Lễ Thượng Nguyên – Cầu An Giải Hạn tại Chùa Khuông Việt,
10.00 giờ – Lễ cầu an đợt 2
14.00 giờ – Sám hối
15.00 giờ – Cúng thí thực

Ngày 27.02 đến ngày 28.02. Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)