Lịch Trình Phật Sự tháng 07, 08, và tháng 09

Lịch Trình Phật Sự tháng 07, 08, và tháng 09

 

Chủ nhựt 12.07, 19.07 và 26.07 lễ Cầu An Cầu Siêu định kỳ hàng tuần tại Chùa Khuông Việt

14g00: Tụng Kinh Pháp Hoa

15g15: Thuyết Pháp

16g15: Cúng linh.

 

Thứ bảy chủ nhựt ngày 25.07 và 26.07 Thọ Bát Quan Trai Tại Liên Hoa Đạo Tràng

 

Đại Lễ Vu Lan – Khoá Tu Học Mùa Hè (Gieo Duyên Xuất gia, Tùng Hạ) và Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Khoá Tu Học Mùa Hè (gieo duyên, tùng hạ) 2015

từ Thứ sáu ngày 31.07.2015 đến 07.08.2015, để cho việc tổ chức được thuận tiện xin quý Phật tử ghi danh qua đạo hữu Quảng Phát – Thanh Tiến tien_lam@hotmail.com tel: 91818001

Thứ bảy ngày 01.08.2015 (xin xem thư đính kèm) Đại Lễ Vu Lan P.L 2559

Thứ bảy ngày 08.08.2015 Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại Liên Hoa Đạo Tràng

Thứ bảy ngày 29.08.2015 Khoá lễ Tự Tứ (dành cho chư Tăng), buổi chiều Liên Hoan ăn mừng Chư Tăng Ni thêm một tuổi hạ tại Liên Hoa Đạo Tràng.

Ngày 4, 5, 6, 11, 12 và ngày 13 Lương Y Võ Hoàng Yên đến Na Uy trị bệnh cho đồng bào, đồng hương và Phật tử. Quý vị nào muốn chữa bịnh xin đăng ký chị Huệ Tâm Hoài Thương điện thoại số: 45458290

Thứ bảy ngày 26.09.2015 Nhạc Hội Đêm Trăng Rằm gây quỹ xây dựng Liên Hoa Đạo Tràng được tổ chức tại Liên Hoa Đạo Tràng.