Đại túc Bắc Sơn

Đại túc Bắc Sơn

Bắc Sơn, tức là Cổ Long Cương Sơn nằm về phía tây bắc cách huyện thành Đại Túc 2,5km. Bắc Sơn Phật Loan thạch quật có nhiều tượng được điêu khắc sớm nhất. Bắt đầu từ cuối đời Đường vua Chiêu Tông năm Cảnh Phúc đầu tiên (892), trải qua đời Ngũ Đại rồi đến đời Nam Tống những năm Thiệu Hưng (1131-1162) (hơn 250 năm) là hưng thịnh nhất. Ngoài tượng Phật, Bồ Tát còn có Kinh, tháp, tượng kỷ niệm các quan v.v…

Bắc Sơn Phật Loan thạch quật được chia làm 3 đoạn từ bắc đến nam, đoạn phía nam là những tác phẩm  được tạo vào cuối đời Đường và đời Ngũ Đại bị phong hóa khá nhiều. Đoạn giữa là gồm tác phẩm hai thời kỳ Bắc Nam Tống còn được bảo tồn rất tốt. Ở đoạn giữa động Chuyển Luân Kinh Tạng số 136 là một trong những điêu khắc tinh mỹ nhất đời nhà Tống. Chính giữa động có một cột trụ với đường kính 2,6m, trên trụ có 8 trụ nhỏ khắc rồng, dưới trụ là tòa Tu Di, đi qua Chuyển Luân Kinh Tàng là vào 1 động có tượng Phật Thích Ca, hai bên là ngài Ca Diếp, A Nan, Quán Âm và Thế Chí. Vách bên phải có hai phu phụ cúng dường. Trên đỉnh kế Phật Thích Ca phóng hai đạo hào quang, theo đỉnh của động vòng 4 vòng rồi xuyên khỏi cửa động ra ngoài. Hai vách trái và phải có Ngài Văn Thù Phổ Hiền, sư tử và voi.    Bắc Sơn  Nằm khoảng 2km về phía bắc của Đại Túc. Ở triền núi phía tây , người ta tìm thấy tượng của Vĩ Quân Tinh. Cạnh đó có một tấm bia ghi chép lại toàn bộ chi tiết của cuộc nổi loạn ở Trường An và miêu tả lại đời sống hằng ngày ở Tứ Xuyên cuối đời Đường.  Phía đông vực núi Ngọa Phật có thể chia làm 2 phần: một phần những tượng ở phía nam được điêu khắc vào cuối đời Đường và thời Ngũ Đại, vì xét theo đường nét điêu khắc thì hình vóc rất giản dị, nét khắc có phần táo bạo. Phần tượng ở phía bắc thì do vì ảnh hưởng đời Tống, các tượng vóc dáng gầy hơn, quần áo lại cầu kỳ và nhiều trang sức hơn.   Bắc Sơn Phật Loan thạch quật cách huyện thành Đại Túc tỉnh Tứ Xuyên 2km. Bắc Sơn tức Cổ Long Cương Sơn, Đường Cảnh Phúc Nguyên niên (892) bắt đầu tạo tượng trải qua đời Ngũ Đại đến đời Nam Tống niên hiệu Thiệu Hưng mới hoàn thành, mất hơn 250 năm. Thạch khắc phân bố ở Thạch Loan, Bạch Tháp tự, Doanh Bàn Pha, Quan Âm Pha và Phật Nhĩ nham, đa số tập trung ở Phật Loan, tổng cộng có 290 khám quật, vách cao 7m, dài 500m. Phía nam hầu hết thạch khắc cuối đời Đường và Ngũ Đại, phía bắc phần lớn thạch khắc đời Tống, nổi tiếng nhất là Phật Tâm thần xa, chính giữa quật là rồng uốn khúc “Tâm thần xa” rất kỳ vĩ, tường chính là Phật, bên phải Đa La, bên trái Tịnh Bảo Ngõa Quan Âm, tường trái là Văn Thù, Ngọc Ấn Quan Âm và Như Ý Châu Quan Âm, tường phải là Phổ Hiền, Nhật Nguyệt Quan Âm và Sổ Châu Quan Âm. Điêu khắc đối xứng tinh tế trang nghiêm.