Thông Báo – Pháp Hội Quan Âm 26.10-28.10.2018

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính mời quý Đạo hữu Phật tử gần xa về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội Quan Âm từ thứ sáu ngày 26, đến chủ nhật ngày 28.10.2018, lễ dâng hoa cúng Đèn vào lúc 18g00 ngày 27.10.2018.

Trân trọng kính mời