Phân Ưu Cụ Ông Lê Quang Đông

Phân Ưu Cụ Ông Lê Quang Đông,

adidaphat

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

vừa nhận được tin buồn thân phụ của của Đạo Hữu Lê Thị Ánh Loan là

ông Lê Quang Đông sinh ngày: 05.04.1942 vừa từ trần tại Việt Nam ngày 02.11.2016, lễ Nhập Liệm lúc 15g00 ngày 06.11.2016. Lễ Di Quan Hoả Táng lúc 14g00 ngày 08.11 .2016 tại Nha Trang.

Nguyện Cầu Hương Linh cụ Ông vãng sinh Cựu Lạc.