Video Liên Hoa và Khuông Việt Tự

Kinh Kim Quang Minh HIệp Bộ Phẩm 20 Xả Thân Ngày 08.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 8. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh HIệp Bộ Phẩm 20 Xả Thân Ngày 08.06.2020

Pháp Hoa Kinh Phẩm Tựa Thứ NhấtH.T Thích Trí Minh và Tăng Chúng Liên Hoa tụng nhân mùa An Cư PL 2564

Slået op af Vien Ngo i Fredag den 8. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Tựa

Kinh Pháp Hoa Phẩm Thứ Hai Phương Tiện

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 9. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Phương Tiện

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phẩm Thứ 3 Thí Dụ

Slået op af Vien Ngo i Søndag den 10. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Thí Dụ

Kinh Pháp Hoa Phẩm Tín Giải Thứ Tư

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 11. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Tín Giải

Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 12. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Dược Thảo Dụ

Kinh Pháp Hoa Phẩm Thứ 7 Hoá Thành Dụ

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 13. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Hóa Thành Dụ

Phẩm Hoá Thành Dụ Thứ 7 tt

Slået op af Vien Ngo i Torsdag den 14. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Thọ Ký

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyển Thứ 4 Phẩm Thứ 10 Pháp Sư

Slået op af Vien Ngo i Fredag den 15. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Pháp Sư

Kinh Pháp Hoa ngày 16.05.2020 Phẩm 12 Đề Bà

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 16. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Để Bà Đạt Đa

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 Quyển 5 ngày 17.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Søndag den 17. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm An Lạc Hạnh

Kinh Pháp Hoa Phẩm 15 Tùng Địa Dõng Xuất ngày 18.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 18. maj 2020

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Kinh Pháp Hoa Phẩm 17 Phân Biệt Công Đức ngày 19.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 19. maj 2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 21 Như Lai Thần Lực 21.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Torsdag den 21. maj 2020

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phẩm 25 Phổ Môn ngày 22.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 23. maj 2020

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Hiền 28 ngày 25.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 25. maj 2020

Kinh Pháp Hoa- Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát

Kinh Kim Quang Minh Phẩm thứ 3 Tam Thân Phân Biệt ngày 27.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 27. maj 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 5 Diệt Nghiệp Chướng tt ngày 29.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Fredag den 29. maj 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 5 Diệt Nghiệp Chướng tt ngày 29.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Fredag den 5. juni 2020

Lễ Sám Hối ngày 14.04 nhuần

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2564

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 6. juni 2020

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL2564

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 17 Thiện Tập ngày 06.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 6. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 17 Thiện Tập ngày 06.06.2020

Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ Phẩm 19 Thọ Ký 07.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Søndag den 7. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ Phẩm 19 Thọ Ký 07.06.2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 8 Tanh Không Giảng Luận ngày 01.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 1. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 8 Tanh Không Giảng Luận ngày 01.06.2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 10 Tứ Thiên Vương ngày 02.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 2. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 10 Tứ Thiên Vương ngày 02.06.2020

Kinh Kim Quang Minh Ngân Chủ Đà La Ni P 11 ngày 3.06.2020

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 3. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Ngân Chủ Đà La Ni P 11 ngày 3.06.2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 13 Công Đức Thiên ngày 04.06.2012

Slået op af Vien Ngo i Torsdag den 4. juni 2020

Kinh Kim Quang Minh Phẩm 13 Công Đức Thiên ngày 04.06.2012

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 18. april 2020

Kinh Dược Sư

Kinh Kim Quang Minh

Kinh Phổ Môn Âm H.T Thích Trí Minh tụng ngày 5.05.2020

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 5. maj 2020

Kinh Phổ Môn

Kính mời đại chúng dành thời gian mỗi ngày lúc 17g30 trì tụng Kinh Pháp Hoa cùng với H.T Phương Trượng và Chư Tôn Đức Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng Na Uy hầu cầu nguyện giới lãnh đạo các nước chống chọi vượt qua cuộc khủng hoảng virus corona , và giới y tế sớm tìm ra phương thuốc điều trị bệnh dịch.

Slået op af Vien Ngo i Lørdag den 11. april 2020

Kinh Pháp Hoa – Phẩm An Lạc Hạnh

Kính mời đại chúng dành thời gian mỗi ngày lúc 17g30 trì tụng Kinh Pháp Hoa cùng với H.T Phương Trượng và Chư Tôn Đức Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng Na Uy hầu cầu nguyện giới lãnh đạo các nước chống chọi vượt qua cuộc khủng hoảng virus corona , và giới y tế sớm tìm ra phương thuốc điều trị bệnh dịch.

Slået op af Vien Ngo i Søndag den 12. april 2020

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất

Kính mời đại chúng dành thời gian mỗi ngày lúc 17g30 trì tụng Kinh Pháp Hoa cùng với H.T Phương Trượng và Chư Tôn Đức Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng Na Uy hầu cầu nguyện giới lãnh đạo các nước chống chọi vượt qua cuộc khủng hoảng virus corona , và giới y tế sớm tìm ra phương thuốc điều trị bệnh dịch.

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 14. april 2020

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Pháp Sư Công Đức

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 15. april 2020

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự

Kính mời đại chúng dành thời gian mỗi ngày lúc 17g30 trì tụng Kinh Pháp Hoa cùng với H.T Phương Trượng và Chư Tôn Đức Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng Na Uy hầu cầu nguyện giới lãnh đạo các nước chống chọi vượt qua cuộc khủng hoảng virus corona , và giới y tế sớm tìm ra phương thuốc điều trị bệnh dịch.

Slået op af Vien Ngo i Tirsdag den 7. april 2020

Lễ Cầu An Phổ Môn Phâm

H.T Thích Trí Minh và chư Tôn Đức

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 25. marts 2020

Vài lời hỏi thăm cũng như sách tấn quý đạo hữu Phật tử xa gần của HT. Phương Trượng thượng Trí hạ Minh trong những ngày dịch bịnh.

Slået op af Vien Tuong i Tirsdag den 17. marts 2020

Lễ Sám Hối 30.tháng 2.Canh Tý (23.03.2020)H.T Thích Trí Minh chủ lễ

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 23. marts 2020

Lễ đón giao thừa tại Chùa Khuông Việt.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Khai Thị đầu năm của HT. Thượng Trí Hạ Minh nhân trong ngày đầu xuân Mậu Tuất.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 15. februar 2018