📌Ngày 08 tháng 05 năm 2023 Tưởng niệm năm thứ 27 ngày cố Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch. 🍂 Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Sư Ông Huê Nghiêm chia sẻ: “Những hồi ức về cố …

Tưởng niệm năm thứ 27 ngày cố Thượng tọa Thích Minh Phát viên tịch Read more »

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 26: His Holiness the 14th Dalai Lama attends The Lourdes Foundation "Leadership in the 21st Century" Event with His Holiness the 14th Dalai Lama at the California Science Center on February 26, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Angela Weiss/Getty Images for The Lourdes Foundation)

 Nhân dịp Kỷ niệm Cát tường về ngày Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật, tôi xin gửi lời chào mừng đến với Đồng bào Phật tử trên toàn Thế giới. Vajrasana – Tòa Kim Cang …

Nhân dịp Kỷ niệm Cát tường về ngày Đản sinh Read more »