Saturday 10 September 2022

LHĐT - Đêm Hội Trăng Rằm ngày 10.09.2022

Đêm Hội Trăng Rằm ngày 10.09.2022

12g00-15g30: Đêm Hội Trăng Rằm

16g00-17g00 : Lễ Hoa Đăng - Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

Back to event list