Saturday 29 January 2022

LHĐT - Chợ Tết Nhâm Dần

Thứ bảy ngày 29.01.2022 (27 Tết) từ 10g00 đến 16g00 CHỢ TẾT NHÂM DẦN 2022 tại Liên Hoa (phát hành ẩm thực tại chỗ và online, có chương trình riêng)
17g30: Tụng Kinh cuối năm – Lễ Tất Niên

Back to event list