Sunday 16 January 2022

LHĐT - Sám Hối 16.01.2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính mời quý Phật Tử dành thời gian về Chùa làm công quả và Sám Hối thứ bảy - chủ nhật ngày 15, 16.01.2022

 

Tại Liên Hoa

10g00: Cúng Dường Tam Bảo Bảo  - Tiến Linh

13g00 - 16g00: Trường Việt Ngữ

16g30: Sám Hối

 

Tại Khuông Việt

Tổng vệ sinh trang trí Tết thứ bảy và chủ nhật nhật

14g30: Sám Hối

 

Kính Thông Báo

KV - Liên Hoa

Back to event list