Sunday 14 March 2021

LHĐT - Tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu

Ngày 14.03: tại Liên Hoa
10g30 Tụng Kinh Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp

Back to event list