Sunday 27 September 2020

LHĐT - Lễ Cầu An

Chủ nhật 27.09.2020 tại Liên Hoa Đạo Tràng
10g30: Lễ Cầu An, Cầu Siêu
11g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai

Back to event list