Saturday 19 September 2020

LHĐT - Pháp Hội Địa Tạng

Nhân dịp lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát, kính mời quý Phật tử về Chùa dự Pháp Hội Địa Tạng thứ bảy ngày 19.09.2020

14g00: Tụng Kinh Địa Tạng

17g30: Dâng Hoa Cúng Dường

19g00: Thọ trai

Back to event list