Sunday 13 October 2019

Chùa Khuông Việt - Sám Hối 13.10.2019

Chủ Nhật ngày 13.10 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Sám Hối
15g00: Thyết Pháp
16g15: Tiến Linh
16g40: Thọ Trai

Back to event list