Thursday 12 September 2019

Chùa Khuông Việt - Sám Hối

Thứ năm ngày 12.09 tại Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Back to event list