Wednesday 20 March 2019

Chùa Khuông Việt - Sám Hối

Thứ Tư ngày 20.03tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Back to event list