Sunday 13 January 2019

LHĐT - Sinh Hoạt Cuối Tuần 13.01.19

Chủ nhật ngày 13 tại Liên Hoa
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Cúng linh

Back to event list