Saturday 16 February 2019

LHĐT - Rằm Thượng Nguyên

Thứ bảy ngày 16.02 (Rằm Thượng Nguyên) tại Liên Hoa Đạo Tràng
11g00: Dâng Sớ Cầu An
12g30: Thọ trai
14g00 Thuyết Pháp
15g00: Cúng thí thực
16g30: Thọ trai hoàn mãn

 

Back to event list