Thursday 06 December 2018

Chùa Khuông Việt - Sám Hối

Thứ năm ngày 06.12 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám hối 
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Back to event list