Sunday 11 November 2018

Chùa Khuông Việt - Sinh Hoạt Cuối Tuần

Chủ nhựt ngày 11.11 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Back to event list