Thursday 12 July 2018

Chùa Khuông Việt - Sám Hối 12.07

Thứ 5 ngày 12.07 
17g00: Sám Hối tại Khuông Việt
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Back to event list