Wednesday 13 June 2018

Chùa Khuông Việt - Sám Hối 13.06

Thứ 4 ngày 13.06 (30 04 Mậu Tuất)
17g00: Sám Hối tại KV
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Back to event list