Sunday 14 January 2018

Sinh Hoạt Cuối Tuần tại Khuông Việt

Chủ nhựt ngày 14.01.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụnh Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g15: Tiến linh

Back to event list