Saturday 18 August 2018

Chùa Phước Huệ - Lễ Vu Lan

Thứ Bảy 18.08 (08.07 Mậu Tuất): 
Lễ Vu Lan tại Chùa Phước Huệ (HT. Giáo Thọ)

Back to event list