Sinh Hoạt 2018

Chương trình sinh hoạt tháng 11 và 12.2018
Tháng 11
Chủ nhựt 04.11 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Thứ ba ngày 06.11 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám hối 
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ Trai

Chủ nhựt ngày 11.11 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Chủ nhựt ngày 18.11 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Thứ ba ngày 20.11 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám hối 
18g50: Thuyết Pháp
19g00: Thọ Trai

Thứ bảy, chủ nhật ngày 24 và 25 Thọ Bát Quan Trai, Rằm Hạ Nguyên và Huân Tu Dược Sư tại Liên Hoa (có chương trình riêng)

Tháng 12
Chủ nhựt ngảy 02.12 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Thứ năm ngày 06.12 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám hối 
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 09.12 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Chủ nhựt ngày 16.12 tại Chùa Khuông Việt

14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Chủ nhựt ngày 23.12 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh 
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Từ thứ sáu ngày 21.12 đến chủ nhựt ngày 23.12

Pháp Hội A Di Đà tại Liên Hoa Đạo Tràng

Từ thứ ba ngày 25 đến chủ nhật ngày 30 Khoá Tu Học Phật Pháp dành cho Thanh Thiếu Niên tại Liên Hoa Đạo Tràng

Chương trình sinh hoạt tháng 09 và 10.2018

Tháng 09
Chủ nhựt 02.09.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Chủ nhựt 09.09.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Sám hối
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh
16g20: Thọ trai

Chủ nhựt 16.09.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Thứ bảy ngày 22.09.2018 tại Liên Hoa
Lễ An Vị tôn tượng Địa Tạng và Đêm Hội Trăng Rằm
Từ 11g30 đến 18g00 (có chương trình riêng)
29 và 30.09 Thọ Bát Quan Trai (Liên Hoa Đạo Tràng)

Tháng 10
Chủ nhựt 07.10.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Thứ hai 08.10.2018 tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt 14.10.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh

Chủ nhựt 21.10.2018 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp
16g00: Cúng Linh
Thứ sáu, thứ bảy chủ nhựt, 26, 27, 28 Pháp Hội Quan Thế Âm tại Liên Hoa Đạo Tràng
(có chương trình riêng)

Sinh Hoạt Tháng 6 và 7

Chủ nhựt ngày 3.06 
14g00: Tụng Kinh

Thứ 7 ngày 09.06  tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ

từ 09g00 tại Liên Hoa

Thứ 4 ngày 13
17g00: Sám Hối tại KV
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 17
14g00: Tụng Kinh

Thứ bảy, chủ nhựt ngày 23 và 24
Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Thứ 4 ngày 27
17g00: Sám Hối tại Khuông Việt
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Tháng 7
Chủ nhựt ngày 1 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh

Chủ nhựt ngày 08 tại Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh

Thứ 5 ngày 12 tại KV
17g00: Sám Hối tại Khuông Việt
18g00: Thuyết Pháp
19g00: Thọ trai

Thứ bảy ngày 14
Tụng kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09g00 tại Liên Hoa

Thứ 2 ngày 23
Giới tử gieo duyên xuất gia vân tập

Thứ 6 ngày 27:
1. truyền giới 2. Học Viên vân tập

Thứ bảy ngày 28
10g00 khai giảng Khóa Tu Học Phật Pháp
11g30 – 13g15: Thọ trai (buffer Chay)
14g00: Lễ Lạc Thành Quan Âm Điện
17g00- 19g00: Văn Nghệ Mừng Lễ Lạc Thành Quan Âm Điện với sự góp mặt của ca sĩ Gia Huy và anh chị em Ban Văn Nghệ Chùa Khuông Việt
17g00- 19g00: Thọ Trai
20g00: Hoa Đăng

Chủ nhựt ngày 29.07
10g00: Động thổ xây dựng Chánh Điện

Sinh Hoạt Tháng 4 và 5.2018

Chủ nhựt ngày 8.04

14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết Pháp

Chủ nhựt ngày 15.04
14g00: Sám hối
15g15: Thuyết Pháp
16g30: Thọ trai
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 28, 29.04
Thọ Bát Quan Trai tại CKV (Có chương trình riêng)

Chủ nhựt ngày 29 
10g00 Sám hối CKV

Tháng 5
Thứ bảy ngày 12.05 tại LH
Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09g00 sáng

Thứ Hai ngày 14.05 tại KV
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết Pháp
19g20: Thọ trai

Thứ bảy ngày 19.05 tại LH
Đại Lễ Phật Đản 2562 (có chương trình riêng)
Ngày 26, 27 Thọ Bát Quan Trai tại LH (có chương trình riêng)


Chương Trình Sinh Hoạt Mậu Tuất 2018
Chùa Khuông Việt và Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 1.2018
Ngày 1, 2, 3 Huân Tu Tịnh Độ
Thứ bảy, chủ nhựt 27, 28 Thọ Bát Quan Trai Trai tại Chùa Khuông Việt

Tháng 02.2018
Ngày 09 Tất Niên, Hiệp Kỵ Chư Hương Linh
Ngày 11 Tổ Chức Tết cho các em học sinh Trường Việt Ngữ Khuông Việt tại trường Sandbekken ungdomskole
Ngày 15, 16, 17, 18 Tết Nguyên Đán tại Chùa Khuông Việt
Thứ bảy, chủ nhựt 25, 26.02.2018 Thọ Bát Quan Trai Chùa Khuông Việt

Tháng 03
Từ ngày 01 đến ngày 04 Rằm Thượng Nguyên Pháp Hội Dược Sư Cầu An tại Chùa Khuông Việt
Từ 24 đến 31: Khoá Tu Học Phật Pháp kỳ 32 (tại Chùa Khuông Việt)

Tháng 04
28, 29 Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Khuông Việt

Tháng 05
Thứ bảy ngày 12 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ tại Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ bảy, chủ nhựt 26 và 27 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ ngày 30 Tác Pháp An Cư (Quý Thầy Cô)

Tháng 06
Thứ bảy ngày 10 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ tại Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 23 và 24 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa

Tháng 07
Thứ bảy 14 Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ tại Liên Hoa Đạo Tràng
Thứ hai ngày 23 (giới tử phát tâm tu gieo duyên vân tập)
Thứ sáu ngày 27 (truyền giới Sa Di) – Khai giảng KTHPP
Thứ sáu ngày 27.07 – 05.08.2018: Khoá Tu Học Mùa Phật Pháp Kỳ 33
Thứ bảy ngày 28 Lễ Lạc Thành Quan Âm Điện
Chủ nhựt ngày 29 Lễ Động Thổ Chánh Điện – Hội Trường

Tháng 08
Thứ bảy ngày 04 bế giảng, văn nghệ KTHPP
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 11, 12 Huân Tu Tịnh Độ
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 18, 19 Huân Tu Tịnh Độ
Thứ bảy ngày 25 Lễ Vu Lan tại Liên Hoa Đạo Tràng
Chủ ngày ngày 26 Tự Tứ, Tiệc mừng Tăng Ni gỉai hạ

Tháng 09
Thứ bảy ngày 22 Nhạc Hội Trăng Rằm – Lễ Vía Địa Tạng tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 10
Thứ sáu, Thứ bảy, chủ nhựt ngày 26, 27, 28 Pháp Hội Quan Âm tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 11
Ngày 09, 10, 11 HuânTu Dược Sư – Lễ Hạ Nguyên tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 24, 25 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 12
Ngày 14, 15, 16 Tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 22 đến 25 Khoá tu Học Phật Pháp cho Thanh Thiếu Niên
Ngày 26 đến 01.01 Huân Tu Tịnh Độ

Tháng 01.2019
Thứ ba ngày 01 Lễ Vía A Di Đà – Mừng Năm Mới tại Liên Hoa Đạo Tràng
Kiết Đông từ ngày 01 đến 27 tại Liên Hoa Đạo Tràng
Chủ nhựt ngày 27 Tự Tứ, Hiệp kỵ lịch đại tổ sư và chư hương thờ tại Chùa, Tất Niên tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tháng 02.2019
Chủ nhựt ngày 27 – Hội Xuân do Trường Việt Ngữ tổ chức
Thứ hai ngày 04 Đón Giao Thừa tại tại Liên Hoa Đạo Tràng
Ngày 05, 06, 07 (Mồng Một, Hai, Ba) buổi sáng tại Liên Hoa Đạo Tràng , buổi Chiều lúc 17g00 trì Kinh Dược Sư và vui xuân tại Chùa Khuông Việt.

Vào những ngày 14 và 30 âm lịch Lễ sám hối được cử hành tại Chùa Khuông Việt, ngoại trừ Kiết Hạ và Đông thì Lễ sám hối lại Liên Hoa Đạo Tràng.

Chương trình tuỳ nghi thay đổi và sẽ update 2 tháng một lần qua trang mạng của Chùa và xã hội facebook.

Chương Trình Tết – Thượng Nguyên Mậu Tuất 2018

1/ Tất Niên – Hiệp Kỵ Hương Linh thờ tại Chùa Khuông Việt thứ 6 ngày 09.02.2018
17g00: Hiệp Kỵ Hương Linh
18g30: Lễ Tất Niên
2/ Tổ Chức Tết cho các em học sinh Trường Việt Ngữ Khuông Việt từ 13g00 đến 16g00 ngày 11.02.2018 tại trường Sandbekken ungdomskole

3/ Đón Giáo Thừa và Vía Di Lặc Tôn Phật thứ năm ngày 15.02.2018 (nhằm 30 tháng Chạp Đinh Dậu):
17 g 00: Sám Hối
18 g 00: Lễ thỉnh chư Thiên, Hương Linh
19 g 00: Dùng cơm tối
20 g 00: Các trò chơi và hát karaoke
23 g 00: Lễ Đón Giao Thừa – Vía Di Lặc – Khai Đàn Dược Sư
24 g 00: Đạo từ của H.T Thích Trí Minh – hái lộc Xuân và tiệc trà đầu năm

4/ Tết Nguyên Đán từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết nhằm ngày 16/02/18 – 18/02/18
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
10 g 30: Tụng Kinh Di Lặc
11 g 00: Cúng Ngọ và Tiến Linh
17 g 00 : Tụng Kinh Dược Sư
18 g 20 : Thuyết Pháp
19 g 00: Thọ trai
20 g 00: Vui Xuân

5/ Rằm Thượng Nguyên  – Pháp Hội Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An đầu năm 
(trì tụng 21 biến Dược Sư)

Thứ năm ngày 01.03.2018 (nhằm 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
Đốt Đèn Cúng Dường
19 g 00: Thọ trai

Thứ sáu ngày 02.03.2018 (nhằm 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
19 g 00: Thọ trai
20 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)

Thứ bảy ngày 03.03.2018 (nhằm 16 tháng giêng năm Mậu Tuất)
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
07 g 30: Dùng sáng (tự túc)
10 g 30: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến) – Cúng Ngọ Dâng Sớ Cầu An
12 g 30: Thọ trai
14 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
17 g 00: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến)
19 g 00: Thọ trai

Chủ nhựt ngày 04.03.2018 (nhằm 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất)
06 g 00: Tụng Lăng Nghiêm
07 g 30: Dùng sáng (tự túc)
10 g 30: Tụng Kinh Dược Sư (3 biến – Hoàn Kinh) – Cúng Ngọ Dâng Sớ Cầu An
12 g 30: Thọ trai
14 g 00: Thuyết Pháp 
15 g 00: Cúng thí thực
17 g 00 : Thọ trai
18 g00 : Hoàn mãn


 


Chương Trình Khánh Thành Quán Âm Điện – Tăng Xá

Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện – Hội Trường

Lễ Hội Quán Âm – Khoá Tu Gieo Duyên Xuất Gia Từ thứ sáu ngày 27.07.2018 đến chủ Nhựt ngày 05.08.2018

Thứ sáu ngày 27.07.2018

16g00 : Phật tử vân tập

17g00 : Thế phát xuất gia – Truyền Sadi giới

18g00 : Thọ trai

19g00 – 20g00: Thuyết Pháp

21g00 :Tụng Kinh 

22g30 : Chỉ tịnh

Thứ bảy ngày 28.07.2018

05g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

09g00 – 10g00: Tụng Kinh

10g30 : Chính thức cử hành Đại Lễ khánh thành Quán Âm Điện (có chương trình riêng)

13g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Tụng Kinh

22g30 : Chỉ Tịnh

Chủ nhựt ngày 29.07.2018

05g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

08g30 : Tụng Kinh

10g30 : Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện Hội Trường

12g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Cúng Hoa Đăng

22g30 : Chỉ Tịnh

Từ thứ hai ngày 30.07 đến Chủ Nhựt ngày 05.08.20180

5g30 : Thức chúng

06g00 : Tụng Kinh Lăng Nghiêm

07g30 : Tảo thực

09g00 – 10g00: Tụng Kinh

10g30 – 11g30 : Thuyết Pháp

12g00 : Cúng Dường Trai Tăng

15g00 – 16g00 : Thuyết Pháp

17g00 : Tụng Kinh

18g30 : Thọ trai

20g00 : Thuyết Pháp

21g30 : Tụng Kinh

22g30 : Chỉ Tịnh